Klinik i Næstved - eller samtale via facetime / skype.
info@psyk-danmark.dk
50 47 14 11
Close
50 47 14 11 info@psyk-danmark.dk

Terapi eller coaching

Terapi eller Coaching

Den væsentligste forskel på coaching og psykoterapi er at coaching er fremad- og målrettet, hvorimod man i psykoterapien går i dybden, hvilket giver større forståelse for egne følelser og adfærd.

For nogle er det vigtigt at få svar på spørgsmål som “hvorfor” – de anbefales psykoterapi.
De, der ikke behøver et sådant svar, men blot ønsker at skabe nogle forandringer, anbefales coaching.

Psykoterapi er et meget personligt arbejde, der ofte involverer hele sanse- og følelsesregistret. Man kan, i eget tempo, arbejde frem mod at forstå dette, hvorved der kan opstå en naturlig forandring. I psykoterapi finder man sin identitet i eventuelle ændringer eller problematikker, ligesom man finder sine egne individuelle “værktøjer”, som gør livet enklere.

I coaching arbejder man ofte med at finde sine kompetencer og ressourcer samt at bruge de allerede eksisterende på en mere konstruktiv måde. Hermed bliver det langt lettere at foretage den eller de handlinger, som kan give den ønskede ændring. Der arbejdes altså med konkrete resultatorienterede målsætninger

Telefon: 50 47 14 11
Vættehøjen 41, 4700 Næstved